Maminky, chcete na sobě zapracovat?

VOLONTÉ CZECH, o.p.s.
Thámova 20
Praha 8 – 186 00
Tel: +420 224 826 040
Fax.: +420 224 826 054

Milé maminky,
rádi bychom Vás informovali, že vám můžeme nabídnout účast v našem projektu VOL GENDER II – reg. č CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003071, který budeme 1.2.2017 zahajovat a bude probíhat 2 roky. Projekt je určen pro mimopražské i pražské osoby (nemusí se jednat jen o ženy) pečující o děti do 15 let, které se již zamýšlejí nad návratem zpět do práce a mají chuť si osvojit nové dovednosti a znalosti.

Co v rámci projektu nabízíme:

  • Pracovní poradenství a koučink, nastavení pracovních a osobních cílů
  • Tematické workshopy zaměřené na sladění rodinného a pracovního života, právní a sociální minimum, postavení ženy ve společnosti, komunikaci aj. Témata přizpůsobíme Vašemu zájmu a potřebám.
  • Zvýšení kompetencí pro nové role na trhu práce, a především zvýšení sebevědomí.
  • Obnovení/posílení IT znalostí (skupinové kurzy)
  • Výuku anglického jazyka
  • Absolvování rekvalifikačních a jiných kurzů Management, Manažerská akademie pro začínající manažery/manažerky, Vedoucí provozu – mistr/mistrová, Projektový manažer/manažerka, Plánování a řízení výroby, Podniková ekonomika pro neekonomy a další. Výběr těchto kurů rádi přizpůsobíme Vašim potřebám.
  • Flexibilní brigády během rodičovské dovolené ve Volonté Czech o.p.s. či Polytechně Consulting, a.s. na dohodu o provedení práce či Dohodu o pracovní činnosti.

Již jsme podobný projekt ve Středočeském kraji realizovali a můžeme potvrdit, že maminky vítaly možnost pravidelného setkávání u kávy, kde si mohly vyměnit zkušenosti, získat nové informace a současně se propojit s odborníky, kteří s nimi mohou být v kontaktu dlouhodobě. Výhodou je, že je zajištěno hlídání dětí po dobu Vašich akcí a můžeme vám proplácet jízdné.

Realizace projektu bude ve Středočeském kraji.

V případě, že Vás naše nabídka zaujala, chcete se přihlásit nebo máte dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Velice rádi si s Vámi pohovoříme o všech možnostech účasti v tomto projektu.

Mgr. Lucie Línková

Koordinátorka projektu
Mobil: 605 279 020
Email: linkova.polytechna@email.cz