Proběhl workshop na téma ADHD a ostatní "populární" diagnózy

Děkujeme paní Daniele Kraydlové za včerejší workshop na téma ADHD a ostatní "populární" diagnózy. Dozvěděli jsme se mimo jiné, podle kterých znaků můžeme získat podezření na tuto diagnózu a jak s takovými dětmi pracovat.
Těšíme se na další spolupráci nad dalšími zajímavými tématy.