Věnujte prosím pozornost této zprávě

Obracíme se na vás, jelikož jsme zjistili, že nejsou akceptována pravidla našeho centra, a to nás mrzí. Někteří rodiče za volnou hernu neplatí (pokud si zapomenete peníze, může se to stát každému, napište se prosím do prezenční listiny s poznámkou, že zaplatíte příště), ale už se nám bohužel stalo i to, že se peníze ztratily úplně. Princip volné herny je založen na důvěře. Myslíme si, že 30 Kč za rodinu je opravdu naprosté minimum, co nikoho nezatíží. Za vybrané peníze pořizujeme mimo jiné dřevo na topení a vybavení (hračky, hygienické prostředky apod.). V případě, že by se situace opakovala, pravděpodobně bychom museli volnou hernu zrušit nebo by byl nutný dozor a hernu bychom museli zdražit. A to přece nikdo nechceme. Doufáme, že ti, kterých se to týká si sáhnou do svědomí a sjednají nápravu. Všichni jsme rodiče dětí a měli bychom jim jít příkladem.
Děkujeme.

Pro přehled přikládáme soupis, jaké jsou ceny jednotlivých programů:
Letem centrem – 200 Kč
Volná herna – 30 Kč
Šikulky – 50 Kč
Zumba – 80 Kč
Pilates – 80 Kč
Herna s programem – 80 Kč
Piloxing pro děti – 70 Kč
Cvičení pro těhotné a po porodu – 80 Kč
Jóga – 60 Kč
Trojlístek a Čtyřlístek – 50 Kč
Piloxing pro dospělé – 80 Kč

Pokud se účastníte více po sobě jdoucích aktivit, plaťte prosím za všechny.

                                                                         Děkujeme

                                                                                      Tým Rodinného centra Chloumek