GDPR

Pravidla zpracování osobních údajů
v souladu s GDPR v Rodinném centru Chloumek

Zpracovávání veškerých osobních údajů podléhá následujícím pravidlům:

  1. Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účast uživatelů programové nabídky a služeb našeho centra.
  2. Osobní údaje nám svěřené:

    a. chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti;

    b. likvidujeme po té, kdy dotčená osoba přestane užívat programovou nabídku a služby našeho centra.