! HLÍDACÍ KLUBÍK – NOVINKA!

Od září 2024 pro vás připravujeme MEDVÍDKŮV HLÍDACÍ KLUBÍK – dopolední miniškoličku pro děti ve věku 2-4 roky.
Registraci do Klubíku (= předzápis s nezávaznou rezervací místa) můžete provést už nyní na Webookeru.

Informační schůzka (s volnou hernou pro děti) bude ve čtvrtek 30.5 od 17. do 18.00 a v pátek 31. 5 od 9.30 do 10:30. V případě zájmu se, prosím, hlaste na email  rcchloumek@gmail.com

Klasický zápis do kurzu bude možné od poloviny června. 


Základní informace:

  • Docházka 1 nebo 2 dny v týdnu (úterý, čtvrtek)
  • Cena 375,- / den (2 dny / týden) nebo 500,- / den (1 den/ týden).
  • Zápis na pololetí, měsíční platba (platba vždy měsíc dopředu).
  • Náhradový systém a zajímavé bonusy pro členy Klubíku.
  • Na děti se těší 2 zkušené kvalifikované lektorky.
  • Počet míst v Klubíku omezen: kapacita je jen 12 dětí / den.
  • Přihlásit ke kurzu se můžete kdykoliv v průběhu pololetí, je-li volné místo (můžete využít také zápis na čekací listinu).


Bonusy pro členy klubu:


Při účasti 2 dnech kurzu:

– sleva na kurzovném (-50% na druhý den Klubíku)
– neomezená volná herna zdarma pro dítě v daném pololetí
– po 5 měsících aktivního členství nárok na 1 dopolední oslavu zdarma (1x ročně)
– účast na vzdělávacích seminářích a svépomocných skupinách pro 1 rodiče zdarma

Při účasti na 1 dni kurzu:
– 1 volná herna / týden zdarma  pro dítě v daném pololetí
– účast na vzdělávacích seminářích a svépomocných skupinách pro 1 rodiče zdarma
– možnost nahrazovat docházku ve druhém dni kurzu (při volné kapacitě)

Zájmové aktivity:


Jóga a tai-chi pro nejmenší, netradiční výtvarné techniky, pokusy s prvky STEM, senzomotorické hry, pohybové hry, logopedické hrátky (uvolňovací cviky na mluvidla), pečení dobrot každý měsíc,dramatizace pohádek, chvilka s angličtinou, rozvoj sebeobsluhy atd.

Harmonogram dne:

07:55-8.30  příchod dětí, volná hra
8:30- 9:00 uvítací kroužek, povídání, básničky
9:00-9:30 pohybové aktivity, tanečky,
9:30-10:00 svačinka (druhá svačinka poté dle potřeby)
10:00-11:00 řízená činnost – výtvarná / dramatizace / hra / zpívání
11:00-11:40 pobyt venku, hra na hřišti, procházka po okolí
11:40-12:00 příchod rodičů a vyzvedávání dětí

Harmonogram pololetí:

Září: adaptace, zvykání na kolektiv, poznáváme nové kamarády, seznamujeme se s okolím klubíku

Říjen: návštěva lesa, poznávání lesních zvířátek, povídání o podzimních plodech, tvorba z přírodnin, halloweenské řádění

Listopad: povídání o těle ( pojmenování částí těla, základy hygieny, zdraví, bacily atd.), hrajeme si na nemocnici a ordinaci 

Prosinec: povídání o vánočních zvycích a tradicích, výroby dárků, pečení a ochutnávka vánočního cukroví, Mikuláš (bez čerta)

Leden: zimní sport a radovánky, klubíkové olym. hry, jak se oblékáme v zimě