O nás

Rodinné Centrum Chloumek je komunitní centrum pro všechny – děti, rodiče i seniory. Přijďte mezi nás, poznejte nové lidi a zapojte se do společenského života.

A kdo za RC stojí? Parta aktivních lidí, kteří ve svém volném čase provozují a organizují nejrůznější akce, kroužky a přednášky. Všichni členové našeho rodinného centra jsou dobrovolníci. Víc jak polovina je už  zpět v pracovním procesu. My si vážíme všech bez rozdílů, protože víme, že najít čas není snadné. 

Jsme rádi, že tahle parta prima lidí zůstává i v další sezóně 2023/2024.….

Ing. Jitka KOUTENSKÁ – předsedkyně Rady a statutární zástupce
Od ledna 2019 vede RC Chloumek a zároveň vede kroužek Šikulky a Zašívárna.

alfjal

::: 

Ing. Monika PUSTINOVÁ – členka Rady 
Od roku 2017 zajišťuje marketing a informuje o dění v RC.

… 

jakjlaj

Mgr. Andrea FACHADA – členka Rady 
Od roku 2022 má na starost správu e-mailu. Společně se Zuzkou Prokešovou vedou kroužek Hrátky s batolátky.

akfjaůjf

Bc. Vendula MALEČKOVÁ – členka Rady 
Od roku 2017 se s malou přestávkou podílí na utváření našeho centra.

….

afjaljflajfalfj..

ČLENOVÉ KONTROLNÍ KOMISE

 • Mgr. Zuzana SYROVÁ – členka Kontrolní komise
 • Ing. Jindřiška KAPITÁNOVÁ – členka Kontrolní komise
 • Ing. Martina PETRÁSKOVÁ – členka Kontrolní komise

:

:

afkalfj

ůjfajfaů

AKTIVNÍ ČLENOVÉ RC CHLOUMEK

 • Pavel KOUTENSKÝ
 • Bc. Zuzana PROKEŠOVÁ
 • Lucie RUDY, DiS
 • MUDr. Kateřina HORÁKOVÁ
 • Blanka ČAPKOVÁ
 • Tereza CÍLKOVÁ, Dis.
 • Ivana ČERNÁ
 • Denisa VERSTAPPEN

………………………………………………………………………………….

…………..

 ……

 afja

aljflaj

fajlafj

………

…….

……..

Stanovy Rodinného centra Chloumek

ajlajfa

Rodinné centrum Chloumek je členem Sítě pro rodinu.  

Historie RC

Rodinné centrum bylo založeno paní Markétou Steinovou v roce 2004 v prostorách bývalého archivu Městského úřadu Mělník. Budova, ještě dříve, než zde byl archiv, sloužila jako kulturní dům pro obyvatele Chloumku, které si oni sami v „akci Z“ postavili.

 Od ledna 2010 převzala centrum nová generace maminek v čele s paní Ivanou Taškovou, v září 2011 se pak vedení centra ujala paní Dana Poustková.

Po Daně se na apríla 2013 do vedení RC Chloumek dostala sedmička statečných maminek v čele s Janou Dočekalovou. Této skupině se podařilo jako první dosáhnout na dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje, což bylo ihned na provozu a vybavení centra znát.

Další předání pomyslné štafety proběhlo na jaře 2015, kdy žezlo „šéfky“ převzala Zuzka Syrová. Hlavním cílem bylo udržet vysoko nastavenou laťku z předchozích let, především co se týče kvality nabízených služeb. Zuzka přinesla do RC projekt Senior klub, který umožňuje starším lidem se pravidelně setkávat. 

S rokem 2019 vstupuje do vedení Jíťa Koutenská. A o pár měsíců později i Pavel Koutenský, který se tak stává historicky prvním tatínkem, který je členem RC. V současné době je nás ve vedení čtrnáct. Centru se věnujeme zcela dobrovolně, ve svém volném čase. Někteří členové jsou zpět v pracovním procesu, přesto když mohou, tak rádi pomohou.