O nás

Máte pocit, že být na rodičovské dovolené nebo v důchodu znamená být izolovaný od lidí? Přijďte mezi nás, poznejte nové lidi a zapojte se do společenského života. RC Chloumek je komunitní centrum pro všechny rodiny s dětmi, seniory a všechny obyvatele Chloumku a okolí.

A kdo za tím vším stojí? Parta aktivních lidí, kteří ve svém volném čase provozují a organizují nejrůznější akce, kroužky a přednášky. Všichni členové našeho rodinného centra jsou dobrovolníci. Víc jak polovina je už  zpět v pracovním procesu. My si vážíme všech bez rozdílů, protože víme, že najít čas není snadné. 

Jsme rádi, že tahle parta prima lidí zůstává i v další sezóně 2023/2024.

….

Ing. Jitka KOUTENSKÁ 
předsedkyně Rady a statutární zástupce
Jitka je maminkou Pavlínky, Alžbětky a Čendy. K týmu centra se přidala na začátku roku 2016, od ledna 2019 naplno převzala vedení RC od Zuzky Syrové. Vede kroužek Šikulky.

:::

Ing. Monika PUSTINOVÁ
členka Rady 

Monika je maminkou Amálky a Samíka. Do dění v centru se zapojila v roce 2017. Je profík  v marketingu, který zajišťuje, mimo jiné, také pro naše RC. Zásobuje vás denně informacemi z dění v RC na FB i webu.

Mgr. Andrea FACHADA
členka Rady

Andrea je maminkou Davídka a Filípka. Od roku 2022 je naší členkou. Ve své péči má i správu RC mailu a registraci účastníků na všechny naše akce. Společně se Zuzkou Prokešovou vedou náš kroužek Hrátky s batolátky.

Pavel KOUTENSKÝ
člen Rady

Pavel je tatínkem Pavlínky, Alžbětky a Čendy. Je členem centra od roku 2019 a vede přírodovědný kroužek Sovičky a Pohádkové sportování.

…. 

Ing. Martina PETRÁSKOVÁ
členka Kontrolní komise

Martina je maminkou Sofie a Nely a od roku 2019 je členkou centra. I po návratu do práce zůstává aktivní členkou RC. 

Ing. Jindřiška KAPITÁNOVÁ 
členka Kontrolní komise 
Jindřiška je maminka Babetky a Bertíka. Na podzim 2017 se přidala do centra. Nyní se vrátila do práce, ale přesto našemu centru stále věnuje svůj čas.

:::::

Bc. Zuzana PROKEŠOVÁ
členka Spolku
Zuzka je učitelka v mateřské škole, ale hlavně maminka Báry a Marka. Členem je od roku 2019 a společně s Andreou vedou kroužek Hrátky s batolátky.

::::

Mgr. Zuzana SYROVÁ
členka Spolku

Zuzka je maminkou Sama a Tobíka. Do rodinného centra se zapojila na začátku roku 2015. Založila Senior klub, který umožňuje starším lidem v pravidelném setkávání.

:::::

Lucie RUDY, DiS
členka Spolku

Lucka je maminkou Leušky a Simonky. V centru je členkou od roku 2017. Centrum se stalo nedílnou součástí života celé její rodiny.  

…..

Vendula MALEČKOVÁ
členka Spolku
Vendula je maminkou Terezky a Robina. Našemu centru pomáhá už od roku 2017.

:::

MUDr. Kateřina HORÁKOVÁ
členka Spolku
Katka je maminkou Štěpánky a Vojtíška. Od roku 2020 se zapojila do aktivit v rámci RC.

:::

::

Blanka ČAPKOVÁ
členka Spolku
Blanka je maminkou Míši. Členkou centra je od roku 2020. Spolupodílí se na tvořícím kroužku Šikulky.

.

Bc. Nikola ZAJÍČKOVÁ
členka Spolku
Nikča je maminkou Matěje a Adámka a v roce 2021 se stala naší členkou. 

::::

Tereza CÍLKOVÁ, Dis.
členka Spolku

Tereza je členkou centra od roku 2021, je maminkou Honzíka a Rozárky.

:::

……..

Ivana ČERNÁ
členka Spolku

Ivča je maminkou Emičky a Alexe, členkou našeho rodinného centra  je od roku 2021.

Stanovy Rodinného centra Chloumek

Rodinné centrum Chloumek je členem Sítě pro rodinu.  

Historie RC

Rodinné centrum bylo založeno paní Markétou Steinovou v roce 2004 v prostorách bývalého archivu Městského úřadu Mělník. Budova, ještě dříve, než zde byl archiv, sloužila jako kulturní dům pro obyvatele Chloumku, které si oni sami v „akci Z“ postavili.

   Od ledna 2010 převzala centrum nová generace maminek v čele s paní Ivanou Taškovou, v září 2011 se pak vedení centra ujala paní Dana Poustková.

Po Daně se na apríla 2013 do vedení RC Chloumek dostala sedmička statečných maminek v čele s Janou Dočekalovou. Této skupině se podařilo jako první dosáhnout na dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje, což bylo ihned na provozu a vybavení centra znát.

Další předání pomyslné štafety proběhlo na jaře 2015, kdy žezlo „šéfky“ převzala Zuzka Syrová. Hlavním cílem bylo udržet vysoko nastavenou laťku z předchozích let, především co se týče kvality nabízených služeb. Zuzka přinesla do RC projekt Senior klub, který umožňuje starším lidem se pravidelně setkávat. 

S rokem 2019 vstupuje do vedení Jíťa Koutenská. A o pár měsíců později i Pavel Koutenský, který se tak stává historicky prvním tatínkem, který je členem RC. V současné době je nás ve vedení čtrnáct. Centru se věnujeme zcela dobrovolně, ve svém volném čase. Někteří členové jsou zpět v pracovním procesu, přesto když mohou, tak rádi pomohou.