Sportík pro předškolní a mladší školní děti pod vedením fyzioterapeutky

-všestranná a zdravá pohybová aktivita
pod odborným dohledem fyzioterapeutky
-cvičení vždy vhodně a individuálně
přizpůsobené danému dítěti
-vše nenucenou a hravou formou
-po společné domluvě možnost cvičení venku
-jednorázové lekce bez nutnosti pravidelné docházky
-pro děti 4-7let(vhodnost věku přijďte vyzkoušet)
-přítomnost rodičů vhodná, ne však nutná
Náplň lekce:
-důkladné zábavné protažení
-vědomá posturální korekce držení těla
-cvičeni dle fyzioterapeutickych metod
(Vývojová kineziologie,spirální dynamika..)
-senzomotorika-balanční a rovnovážné prvky s aktivací chodidel
(gymball,bosa,trampolínka,slackline,
senzomotorické koberečky…)
-pohybová všestrannost
(prvky gymnastiky,jogy,bojových sportů, akrobacie a lezeni)
Místo a čas: pondělky 17-18h
RC Chloumek, Trojická 2803
Mělník
Cena: 100,-/lekce
Vede:Soňa Rychterová, Mgr.
Info: 721877508, sory@centrum.cz
Kategorie: