TÝM CENTRA

Všichni členové našeho rodinného centra jsou dobrovolníci. Víc jak polovina je už  zpět v pracovním procesu. My si vážíme všech bez rozdílů, protože víme, že najít čas není snadné. 
Jsme rádi, že tahle parta prima lidí zůstává i v další sezóně 2023/2024.

….

Ing. Jitka KOUTENSKÁ 
předsedkyně Rady a statutární zástupce
Jitka je maminkou Pavlínky, Alžbětky a Čendy. K týmu centra se přidala na začátku roku 2016, od ledna 2019 naplno převzala vedení RC od Zuzky Syrové. Vede kroužek Šikulky.

:::

Ing. Monika PUSTINOVÁ
členka Rady 

Monika je maminkou Amálky a Samíka. Do dění v centru se zapojila v roce 2017. Je profík  v marketingu, který zajišťuje, mimo jiné, také pro naše RC. Zásobuje vás denně informacemi z dění v RC na FB i webu.

 

Mgr. Andrea FACHADA
členka Rady

Andrea je maminkou Davídka a Filípka. Od roku 2022 je naší členkou. Ve své péči má i správu RC mailu a registraci účastníků na všechny naše akce. Společně se Zuzkou Prokešovou vedou náš kroužek Hrátky s batolátky.

Pavel KOUTENSKÝ
člen Rady

Pavel je tatínkem Pavlínky, Alžbětky a Čendy. Je členem centra od roku 2019 a vede přírodovědný kroužek Sovičky a Pohádkové sportování.

…. 

Ing. Martina PETRÁSKOVÁ
členka Kontrolní komise

Martina je maminkou Sofie a Nely a od roku 2019 je členkou centra. I po návratu do práce zůstává aktivní členkou RC. 

Ing. Jindřiška KAPITÁNOVÁ 
členka Kontrolní komise 
Jindřiška je maminka Babetky a Bertíka. Na podzim 2017 se přidala do centra. Nyní se vrátila do práce, ale přesto našemu centru stále věnuje svůj čas. 

:::::

Bc. Zuzana PROKEŠOVÁ
členka Spolku
Zuzka je učitelka v mateřské škole, ale hlavně maminka Báry a Marka. Členem je od roku 2019 a společně s Andreou vedou kroužek Hrátky s batolátky.

::::

Mgr. Zuzana SYROVÁ
členka Spolku

Zuzka je maminkou Sama a Tobíka. Do rodinného centra se zapojila na začátku roku 2015. Založila Senior klub, který umožňuje starším lidem v pravidelném setkávání. 

:::::

Lucie RUDY, DiS
členka Spolku

Lucka je maminkou Leušky a Simonky. V centru je členkou od roku 2017. Centrum se stalo nedílnou součástí života celé její rodiny.  

…..

Vendula MALEČKOVÁ
členka Spolku
Vendula je maminkou Terezky a Robina. Našemu centru pomáhá už od roku 2017.

:::

MUDr. Kateřina HORÁKOVÁ
členka Spolku
Katka je maminkou Štěpánky a Vojtíška. Od roku 2020 se zapojila do aktivit v rámci RC.

:::

::

Blanka ČAPKOVÁ
členka Spolku
Blanka je maminkou Míši. Členkou centra je od roku 2020. Spolupodílí se na tvořícím kroužku Šikulky.

.

Bc. Nikola ZAJÍČKOVÁ
členka Spolku
Nikča je maminkou Matěje a Adámka a v roce 2021 se stala naší členkou. 

::::

Tereza CÍLKOVÁ, Dis.
členka Spolku

Tereza je členkou centra od roku 2021, je maminkou Honzíka a Rozárky. 

:::

……..

Ivana ČERNÁ
členka Spolku

Ivča je maminkou Emičky a Alexe, členkou našeho rodinného centra  je od roku 2021.

::

:::