Ing. Jitka KOUTENSKÁ 
předsedkyně Rady a statutární zástupce
Jitka je maminkou Pavlínky, Alžbětky a Čendy. K týmu se přidala na začátku roku 2016.  Vede kroužek Šikulky. Od ledna 2019 naplno převzala vedení RC od Zuzky Syrové. 

:::

Ing. Monika PUSTINOVÁ
členka Rady 

Monika je maminkou Amálky a Samíka. Do dění v centru se zapojila v roce 2017. Je profík  v marketingu, který zajišťuje, mimo jiné, také pro naše RC. Zásobuje vás denně informacemi z dění v RC na FB i webu.

 

Ing. Martina PETRÁSKOVÁ
členka Rady

Martina je maminkou Sofie a Nely a od roku 2019 je členkou centra. Už se vrátila do práce, ale i přesto v RC zůstává aktivní členkou. 

Bc. Zuzana PROKEŠOVÁ
členka Rady

Zuzka je učitelka v mateřské škole a hlavně maminka Báry a Marka. Členem  je od roku 2019. Zuzka má na starosti diář s oslavami a také náš telefon. Společně s Andreou vedou kroužek Hrátky s batolátky.

Pavel KOUTENSKÝ
člen Rady

Pavel je tatínkem Pavlínky, Alžbětky a Čendy. Je členem centra od roku 2019 a vede přírodovědný kroužek Sovičky a Pohádkové sportování.

…. 

…….        

Ing. Jindřiška KAPITÁNOVÁ 
členka Kontrolní komise 
Jindřiška je maminka Babetky a Bertíka. Na podzim 2017 se přidala do centra. Nyní se vrátila do práce, ale přesto našemu centru stále věnuje svůj čas. 

Mgr. Andrea FACHADA 
členka Kontrolní komise
Andrea je maminkou Davídka a Filípka. Od roku 2022 je naší novou členkou. Ve své péči má i správu RC mailu a registraci účastníků na všechny naše akce. Můžete ji vidět na kroužku Hrátky s batolátky, který se Zuzkou Prokešovou společně vedou.

Mgr. Zuzana SYROVÁ
členka Spolku

Zuzka je maminkou Sama a Tobíka. Do rodinného centra se zapojila na začátku roku 2015, založit Senior klub který umožňuje starším lidem v pravidelném setkávání. 

::::

Lucie RUDY, DiS
členka Spolku

Lucka je maminkou Leušky a Simonky. V centru je členkou od roku 2017. Centrum se stalo nedílnou součástí života celé její rodiny.  

…..

:::::

MUDr. Kateřina HORÁKOVÁ
členka Spolku
Katka je maminkou Štěpánky a Vojtíška. Od roku 2020 se zapojila do aktivit v rámci RC.

Blanka ČAPKOVÁ
členka Spolku
Blanka je maminkou Míši. Členkou centra je od roku 2020. Spolupodílí se na tvořícím kroužku Šikulky.

Bc. Nikola ZAJÍČKOVÁ
členka Spolku
Nikola je maminkou Matěje a Adama. Od roku 2021 se stala naší členkou a má na starost finance a přípravu podkladů pro účetní. 

Tereza CÍLKOVÁ, Dis.
členka Spolku

Tereza je členkou centra od roku 2021, je maminkou Honzíka a Amálky. Vede kroužek Tanec s radostí. 

Ivana ČERNÁ
členka Spolku

Ivča je maminkou Emičky a Alexe, členkou našeho rodinného centra  je od roku 2021.

Bc. Jana ZOUBKOVÁ
členka Spolku

Jana je maminkou Barunky a naší členkou se stala v letošním roce.