🗑 ZERO WASTE – budoucnost Země 🌏 nám není lhostejná

Proto jsme uspořádali ve spolupráci Envirostyl – cesta k Zero Waste přednášku o tom, jak můžeme začít žít život ohleduplnější vůči 🐝 životnímu prostředí 🌳 – minimalismus doma, ve spotřebě, v každodenním chování a rozhodování. Třídění a recyklace odpadů, eliminace obalů 🥤, zodpovědné nakupování, kompostování… Témat bylo hodně a myšlenek Číst více…

Autor: Ict, před