FIT děti

Publikoval(a) Ict dne

Všestranná a zdravá pohybová aktivita pod odborným dohledem fyzioterapeutky. Cvičení vždy vhodně a individuálně přizpůsobené danému dítěti, vše nenucenou a hravou formou, po společné domluvě možnost cvičení venku, pro děti 4 – 8 let (vhodnost věku přijďte vyzkoušet), přítomnost rodičů možná, ne však nutná.

Náplň lekce: důkladné zábavné protažení, vědomá posturální korekce držení těla, cvičení dle fyzioterapeutických metod (Vývojová kineziologie-aktivace hlubokého stabilizačního systému, spirální dynamika..), senzomotorika-balanční a rovnovážné prvky s aktivací chodidel (gymball, bosa, trampolínka, slackline,senzomotorické koberečky…), pohybová všestrannost (prvky gymnastiky, jogy, bojových sportů, akrobacie a lezení), projevení emocí formou hry a tance – psychohygiena

Lektorka: Soňa Rychterová

Rezervace místa zde: RC Chloumek – Kurzy (webooker.eu)

Event Timeslots (1)

Úterý
-

Kategorie: